MiAK-MAK DANIŞMA KURULU ÜYELERİ


ECZAKDER                     Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Derneği

MİDEKON                        Mimarlık Dekanları Konseyi

MİV                                  Mimarlık Vakfı

TMMOB MO Mim.Ar        Mimarlar Odası Mimarlık Araştırmaları Merkezi

TMMOB MO MiMeKK      Mimarlar Odası Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu

TMMOB MO SMGM        Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi

MOBBİG                          Düzenleme Komitesi

MÜDEK                            Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

TEPDAD                           Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

YÖKAK                             Yükseköğretim Kalite Kurulu

HAYDAR KARABEY

YILMAZ DEĞER

ALİŞAN ÇIRAKOĞLU