MiAK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu İlan Edildi
Pandemi gerekçesiyle lisans eğitimlerinin yüz yüze sürdürülememesi, akreditasyon süreçlerinin, özellikle de ziyaretlerin duraklamasına neden oldu. Programların mağduriyetini gidermek amacıyla tercih eden Kurumların uzaktan değerlendirilmesine olanak sağlayacak bir kılavuz hazırlanarak ilan edildi.

2021 Ödeme Takvimi Belirlendi
MiAK İktisadi İşletmesinin kuruluşunun gerçekleştirilmesinin ardından, toplam bedeli daha önce Genel Kurul’da da paylaşılmış olan MiAK Hizmet Bedellerinin ödeme aşamaları ve takvimi ilan edildi.