MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ'NİN KALİTE DEĞERLENDİRME TESCİL BELGESİ YENİLENDİ!

19 Aralık 2023 14:41:11
Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği’nin Yükseköğretim Kalite Kurulu’na 09.06.2023 tarihinde yaptığı başvuruya istinaden, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’nin süresi 23.11.2023 tarih ve 2023.12.01 sayılı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kararı ile 17.11. 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17.05.2025 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmıştır. İlgili belgeye linkten erişebilir ve YÖKAK’ın web sayfasında 11. sırada MiAK'ı görebilirsiniz.