Akreditasyon 101 Çalıştayı, 11 Mayıs Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacaktır.

29 Mart 2024 11:02:55

YÖK’e bağlı olarak öğrenci alan ve eğitim veren mimarlık programı sayısı (Türkçe, İngilizce, KKTC ve yurtdışı), 2023 yılı YÖK İstatistiklerine göre, 136 oldu. Çok farklı bağlamlarda, olanakları ve hedefleri ölçüsünde mimarlık eğitimi verilen bu programları Türkiye mimarlık ortamının ekosistemi olarak görüyoruz.

Bu ekosistemin her bileşeninin sağlıklı, dirençli, nitelikli bir yapıya kavuşmasında kamu otoritelerinin ve ilgili programlarının bağlı olduğu akademik ve idari yapıların olduğu kadar ülkemiz mimarlık ortamının da üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar söz konusu. Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK), ülkemizde mimarlık eğitiminden başlayarak tüm mimarlık ekosisteminin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı bir yapıya kavuşması hedefi doğrultusunda programların akreditasyonu için çalışmalarını sürdürmekte.

Bu çalışmaların önemli bir bölümünü akreditasyon başvurusuna hazırlanan veya halihazırda başvurmuş programların yetkililerinin ve öğretim elemanlarının bilgilendirmesi oluşturuyor. Bilgilendirme çalıştayları, akreditasyon süreçlerinin adım adım tanıtılması, açıklanması, programlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla gerçekleştiriliyor.

Bilgilendirme çalıştayları bir iş akışı – operasyonel bir içerik taşıması nedeniyle bazı temel kavramların açıklanmasına ve tartışılmasına imkân vermiyor. Akreditasyon başvurusuna hazırlanan ya da henüz başvuruyu gündemine almamış programların akreditasyonun içeriği, hedefleri, kazanımları konularında bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda, mimarlık lisans programlarında görev yapmakta olan öğretim üyelerine ve elemanlarına açık, “akreditasyon nedir?”, neden akredite olunmalı?”, “akreditasyonun ulusal ve uluslararası ölçekte yeri ve önemi nedir?”, “Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği’nin rolü ve görevi nedir?” başlıklarını içeren bir tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı düzenlenecektir. 11 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanan bu çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için info@miak.org adresine mail atarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.