Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi

12 Aralık 2023 11:13:34
Mimarlık Akreditasyon Derneği’nin, Yükseköğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) yaptığı başvurusu Kurulca değerlendirilmiş olup, Derneğimize 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmiştir. 
 MiAK ilk kez Ocak 2012’de YÖK’ten aldığı Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi ile Ulusal Mimarlık Bölümleri Akreditasyonu Kurulu olarak resmen tanınmıştır. MiAK’ın 2014 yılında güncelleme talebi ile yetkisi uzatılmıştır. 2018 yılında yayınlanan Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Yönetmeliği gereğince yeniden Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurusu yapılabilmesi için gerekli Dernek ve İktisadi İşletme kurma sürecine gidilmiştir. MiAK Derneği’nin kurulmasının ardından 2021’de yeniden Tescil Belgesi başvurusu yapılmıştır. İlgili sayfa için tıklayınız.