2023 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞMİŞTİR

12 Aralık 2023 17:55:55
2023 MiAK-MAK Takvimi'ne göre başvuruda bulunmuş olan ve başvuruları kabul edilen programlarda görev alacak takımlar için, Ziyaret Takımı Bilgilendirme Çalıştayı 9 Aralık 2023 Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında Mimarlık Akreditasyon Kurulu ve 48 katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.