Giriş Anahtarı :

MiAK TAKVİMİ / 2019*
Tarih (en geç)

   
   

2019, Ocak 31

PROGRAM
/ Niyet mektubunun MiAK'a teslimi
2019, Şubat 28

MiAK / Niyet mektubunu olumlu/olumsuz PROGRAM'a bildirilmesi

2019, Mart
MiAK
/ PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI

2019, Mart-Nisan MiAK / Ziyaret Takımlarının oluşturulması, ilgili PROGRAM'dan onaylarının alınması
2019, Mayıs
MiAK
/ ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI

2019, Temmuz 8
MiAK /
Özdeğerlendirme Raporu'nun iletilmesi / Yıllık Rapor'un MiAK'a Teslimi

2019, Temmuz 29
MiAK /
Özdeğerlendirme Raporu'nun / Yıllık Rapor'un ZT'na iletilmesi

2019, Eylül 16

ZİYARET TAKIMI /
Ziyaret Takımı Önraporu'nun MiAK'a teslimi

2019, Eylül 16 - Ekim 28
PROGRAM - ZTB
/ Ziyaret takvimi ve akışının MiAK'a bildirimi

2019, Ekim 21

PROGRAM
/Varsa- Özdeğerlendirme Raporu'ndaki eksikliklerin MiAK'a teslimi

2019, Ekim-Kasım-Aralık ZİYARET TAKIMI / Program Ziyareti

2020, Ocak 13

ZİYARET TAKIMI /
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun MiAK'a teslimi
2020, Şubat 28

ZİYARET TAKIMI /
Akreditasyon Kararı'nın PROGRAM ve ZT'na bildirimi -dijital ortamda-

2020, Mart 16 MiAK / Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-


* 2019 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir.


"MİAK 1. Dönem (2006-2008) Çalışma Raporu"
"MİAK 2. Dönem (2008-2010) Çalışma Raporu"
"MİAK 3. Dönem (2010-2012) Çalışma Raporu"
"MİAK 4. Dönem (2012-2014) Çalışma Raporu"
"MİAK 5. Dönem (2014-2016) Çalışma Raporu"
"MİAK 6. Dönem (2016-2018) Çalışma Raporu"