Giriş Anahtarı :

MiAK TAKVİMİ / 2017-2018
(MİAK Takvimi'nde yer alan tarih aralıkları, öngörülen en kısa ve en uzun süreyi tarifler.)

2017 Ocak-Nisan PROGRAM, MiAK'a niyet mektubu gönderir.
 

MİAK, PROGRAM'ın niyet mektubunu 1 ay içinde olumlu/olumsuz yanıtlar.


2017 Mayıs (MOBBİG Toplantısı)
MİAK, ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLIK ÇALIŞTAYI düzenler.
2017Eylül-Aralık


PROGRAM, MİAK'a Özdeğerlendirme Raporu'nu / Yıllık Raporu'nu teslim eder. MİAK, ZİYARET TAKIMI'na Özdeğerlendirme Raporlarını iletilir.

  MİAK, Ziyaret Takımlarını oluşturur; çıkar çatışması sorgusu için Program-Ziyaret Takımı Başkanı, Üyeleri ve Gözlemcilerinin karşılıklı onaylarını tamamlar.

  MİAK, ZİYARET TAKIMI BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI düzenler.
  ZİYARET TAKIMI BAŞKANI, MİAK aracılığıyla PROGRAM'a Ziyaret Takımı Önraporu'nu iletir; veya MİAK aracılığıyla PROGRAM'dan en geç 1 ay içinde teslim edilmek üzere ek bilgi talep eder.

  MİAK, Yıllık Rapor Değerlendirmesini / Özelleşmiş Değerlendirme Kararını PROGRAM'a bildirir; veya PROGRAM'dan Özdeğerlendirme Raporu'na / Yıllık Rapor'a ilişkin en geç 1 ay içinde teslim edilmek üzere ek bilgi talep eder.

  PROGRAM, ZİYARET TAKIMI BAŞKANI'nın da onayladığı ziyaret takvimini ziyaretten en geç 6 hafta önce, ziyaret programını ise ziyaretten en geç 2 hafta önce kesinleştirerek MİAK'a bildirir.


2017
Kasım-Aralık
2018 Mart-Nisan-Mayıs

ZİYARET TAKIMI
, Program ziyaretini gerçekleştirir.
  ZİYARET TAKIMI, MİAK'a Ziyaret Takımı Sonuç Raporu Taslağı'nı ziyaretin bitiminden itibaren 30 takvim günü içinde teslim eder.

  MİAK, Ziyaret Takımı Sonuç Raporu Taslağı'nı PROGRAM'a maddi hata sorgusu yapılmak üzere iletir. ZİYARET TAKIM BAŞKANI, PROGRAM'ın 10 gün içinde vereceği yanıta göre Sonuç Raporu'nu kesinleştirilerek MİAK'a teslim eder.

2018 Ocak-Temmuz MİAK, PROGRAM ve ZİYARET TAKIMI'na akreditasyon kararını bildirir.
   
   
   


"MİAK 1. Dönem (2006-2008) Çalışma Raporu"
"MİAK 2. Dönem (2008-2010) Çalışma Raporu"
"MİAK 3. Dönem (2010-2012) Çalışma Raporu"
"MİAK 4. Dönem (2012-2014) Çalışma Raporu"
"MİAK 5. Dönem (2014-2016) Çalışma Raporu"