Giriş Anahtarı :

MiAK TAKVİMİ / 2018*
Tarih (en geç)

   
2018, Ocak 9 MiAK / ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI

2018, Ocak 31

PROGRAM
/ Niyet mektubu teslimi (MiAK'a)
2018, Şubat 12

MiAK / Niyet mektubunu olumlu/olumsuz yanıtlar (PROGRAM'a)

2018, Mart 9
MiAK
/ PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI

2018,Temmuz başı MiAK / Ziyaret Takımlarının oluşturulması
2018, Temmuz 10
PROGRAM
/ Özdeğerlendirme Raporu'nun teslimi / Yıllık Rapor'un Teslimi (MiAK'a)

2018, Eylül 25
MiAK /
Özdeğerlendirme Raporu'nun iletilmesi / Yıllık Rapor'un iletilmesi (ZT'na)

2018, Ekim 5
MiAK / ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI

2018, Ekim 30

ZİYARET TAKIMI / Ziyaret Takımı Önraporu'nun teslimi (MiAK'a aracılığıyla PROGRAM'a)

2018, Kasım 1-20
PROGRAM - ZTB
/ Ziyaret takvimi ve programı oluşturulması/bildirimi (MiAK'a)

2018, Kasım 30

PROGRAM
/ -Varsa- Özdeğerlendirme Raporu'ndaki eksikliklerin tamamlanması (MiAK'a)

2018, Aralık 15 - 30 ZİYARET TAKIMI / Program Ziyareti
2019, Ocak 21

ZİYARET TAKIMI /
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu önteslimi (MiAK'a)
2019, Ocak 30

ZİYARET TAKIMI /
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu kesin teslimi (MiAK'a)

2019, Mart 1 MiAK / Akreditasyon Kararı bildirimi -dijital ortamda- (PROGRAM ve ZT'na)
2019, Mart 31

MiAK /
Akreditasyon Belgesi teslimi -ıslak imzalı- (PROGRAM'a)

* 2018 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir.


"MİAK 1. Dönem (2006-2008) Çalışma Raporu"
"MİAK 2. Dönem (2008-2010) Çalışma Raporu"
"MİAK 3. Dönem (2010-2012) Çalışma Raporu"
"MİAK 4. Dönem (2012-2014) Çalışma Raporu"
"MİAK 5. Dönem (2014-2016) Çalışma Raporu"
"MİAK 6. Dönem (2016-2018) Çalışma Raporu"