Giriş Anahtarı :

MiAK TAKVİMİ / 2018*
Tarih (en geç)

   
2018, Ocak 9 MiAK / ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI

2018, Ocak 31

PROGRAM
/ Niyet mektubu teslimi (MiAK'a)
2018, Şubat 12

MiAK / Niyet mektubunu olumlu/olumsuz yanıtlar (PROGRAM'a)

2018, Şubat sonu
MiAK
/ PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI

2018, Mayıs başı MiAK / Ziyaret Takımlarının oluşturulması
2018, Mayıs sonu
MiAK
/ ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI

2018, Temmuz 10
PROGRAM
/ Özdeğerlendirme Raporu'nun teslimi / Yıllık Rapor'un Teslimi (MiAK'a)

2018, Temmuz 20
MiAK /
Özdeğerlendirme Raporu'nun iletilmesi / Yıllık Rapor'un iletilmesi (ZT'na)

2018, Eylül 10


ZİYARET TAKIMI
/ Ziyaret Takımı Önraporu'nun teslimi (MiAK'a aracılığıyla PROGRAM'a)
2018, Eylül 15 - Ekim 30
PROGRAM - ZTB / Ziyaret takvimi ve programı oluşturulması/bildirimi (MiAK'a)

2018, Ekim 10

PROGRAM /
-Varsa- Özdeğerlendirme Raporu'ndaki eksikliklerin tamamlanması (MiAK'a)

2018, Ekim 15 - Kasım 30 ZİYARET TAKIMI / Program Ziyareti

2018, Aralık 14

ZİYARET TAKIMI
/ Ziyaret Takımı Sonuç Raporu teslimi (MiAK'a)

2018, Aralık 31

MiAK
/ Akreditasyon Kararı bildirimi -dijital ortamda- (PROGRAM ve ZT'na)

2019, Ocak 31

MiAK
/ Akreditasyon Belgesi teslimi -ıslak imzalı- (PROGRAM'a)

* 2018 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir.


"MİAK 1. Dönem (2006-2008) Çalışma Raporu"
"MİAK 2. Dönem (2008-2010) Çalışma Raporu"
"MİAK 3. Dönem (2010-2012) Çalışma Raporu"
"MİAK 4. Dönem (2012-2014) Çalışma Raporu"
"MİAK 5. Dönem (2014-2016) Çalışma Raporu"