Duyurular

MiAK-MAK 2025 ve 2026 Akreditasyon Takvimi ve 2025 Akreditasyon Bedelleri Açıklandı
MiAK-MAK 2025 Akreditasyon Takvimi'ne göre akreditasyon için başvuracak programların 2 Eylül 2024 tarihine kadar niyet mektuplarını elektronik imzalı olarak info@miak.org adresine ya da ıslak imzalı olarak MiAK Ofis'e kargo yolu ile iletmeleri gerekmektedir.

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacaktır.
Mimarlık lisans programlarında görev yapan akademisyenler ve diğer eğitimciler için çevrimiçi olarak, “ÖZDEĞERLENDİRME HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI" başlıklı bir bilgilendirme ve tanıtım çalıştayı düzenlenmektedir. 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10'da Zoom üzerinden yapılacak çalıştay, özdeğerlendirme raporlarının hazırlanması sürecini detaylı bir şekilde ele alacak ve katılımcılara bu sürecin her adımında rehberlik edecektir.

MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI 1 Haziran 2024 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacaktır.
MiAK-MAK 2024 Başvuru Dönemi Ziyaret Takımları'na MiAK-MAK Belgeleri ve akreditasyon süreci ile ilgili bilgi verilecek olan MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI 1 Haziran 2024 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bilgi almak ve katılım göstermek için info@miak.org adresine mail atabilirsiniz.

Haberler

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞMİŞTİR
Mimarlık lisans programlarında görev yapan akademisyenler ve diğer eğitimciler için, "Özdeğerlendirme raporu nedir ve neden önemlidir?", "Özdeğerlendirme raporu hazırlama süreci ve adımları nelerdir?, " Raporun içeriği ve formatı nasıl olmalı?" ve "MiAK'ın bu süreçteki rolü ve sunduğu destekler nelerdir?" konularını içeren Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Çalıştayı, 6 Temmuz 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

2024 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞMİŞTİR
2024 MiAK-MAK Takvimi'ne göre başvuruda bulunmuş olan ve başvuruları kabul edilen programlarda görev alacak takımlar için, Ziyaret Takımı Bilgilendirme Çalıştayı 1 Haziran 2024 Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında Mimarlık Akreditasyon Kurulu ve 25 katılımcı ile çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.

MOBBİG 56'ya Katılım, MiAK Sunumu ve MiAK-MAK Üye seçimi tamamlandı...
7-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen MOBBİG 56'da, MiAK adına...

AKREDİTASYON 101 ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
Mimarlık lisans programlarında görev yapmakta olan öğretim üyelerine ve elemanlarına açık, “akreditasyon nedir?”, neden akredite olunmalı?”, “akreditasyonun ulusal ve uluslararası ölçekte yeri ve önemi nedir?”, “Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği’nin rolü ve görevi nedir?” başlıklarını içeren bir tanıtım ve bilgilendirme çalıştayı, 11 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

MiAK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
MiAK'ın geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirmek ve gelecek...

2024 MiAK-MAK PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞMİŞTİR
2024 MiAK-MAK Takvimi'ne göre başvuruda bulunmuş olan ve gelecek dönemde başvuru...

2023 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞMİŞTİR
2023 MiAK-MAK Takvimi'ne göre başvuruda bulunmuş olan ve başvuruları kabul edilen programlarda görev alacak takımlar için, Ziyaret Takımı Bilgilendirme Çalıştayı 9 Aralık 2023 Cumartesi günü 10.00-13.00 saatleri arasında...

MİMARLIK VE EĞİTİM KONGRESİ - XII, "CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILI ve MİMARLIK EĞİTİMİ" başlığıyla MiAK Yönetim Kurulu Üyeleri ve MiAK-MAK Üyelerinin sunumlarıyla İzmir'de gerçekleştirildi...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Mimarlar Odası ev sahipliğinde 12. Mimarlık ve Eğitim Kongresi 10-11 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. MiAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Mimari Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mine Özkar, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülend Tuna, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Prof. Dr. Derya Yorgancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Prof. Dr. Aktan Acar sunumlarıyla kongreye katıldılar.

MOBBİG 55'e Katılım, MiAK Sunumu ve MiAK-MAK ÜYE seçimi tamamlandı...
1-2 Aralık 2023 tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen MOBBİG 55'e, MiAK adına 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Candan Çıtak, Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcı Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu ve Akreditasyon Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pınar Arabacıoğlu katılım gösterdi...

MOBBİG 54'e Katılım ve MİAK Sunumu
9-10 Haziran 2023'te Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde MİMARLIK VE DEPREM; Yapılı Çevrede Yıkıcı Bir Afete Yönelik Tasarımlar/Yaklaşımlar/Bakış Açıları başlıkları altında gerçekleşen MOBBİG 54'e...

MOBBİG 53'e Katılım, MİAK Sunumu ve Akreditasyon Kurulu Üye seçimi
25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara TED Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen MOBBİG 53'e MiAK adına 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Candan Çıtak ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcı Dr. Öğr. Üyesi Derya Yorgancıoğlu katılım gösterdi.

MiAK 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“MiAK 2. Olağan Genel Kurulu” 19 Kasım 2022 tarihinde 25 Üye ve 2 konuğun katılımıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi...

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü "Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon Koşulları ve Süreçleri" Semineri
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün düzenlediği "Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon Koşulları ve Süreçleri" seminerine Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği adına Dernek Başkanı Doç. Dr. Candan Çıtak katılım gösterdi.

2022 MiAK-MAK AKREDİTASYON TAKVİMİ - PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı 8 Nisan 2022 Cumartesi günü çevrimiçi olarak yapıldı.

MiAK 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
“MiAK 1. Olağan Genel Kurulu” 1 Şubat 2020 tarihinde 29 Üye ve bir konuğun katılımıyla İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi...

YÖKAK Yetki Başvurusu Yapıldı
Kalite Tescil Belgesi geçerliliği daha önce 2011-2012 ve 2015-2017 yılları arasında iki kez yenilenmiş olan MiAK, 2021 Mayıs sonu itibarıyla YÖKAK’a ...