MiAK-MAK
Mimarlık Akreditasyon Kurulu

ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU
(Başlık sayfası)

Programın tam adı:
Programın bağlı olduğu kurumun ve fakültenin tam adı:
(Varsa) Programın önceki akreditasyon tarihi:
Başvuru tarihi:
Ziyaret tarihi:
 
İÇİNDEKİLER
I. Ziyaret Özeti
a. Olumlu Özellikler ve Gözlemler
b. Karşılanmayan Koşullar (sayısı ve başlıkları listelenir)
II. MiAK Akreditasyon Koşulları’na (2023) Uygunluk
III. Değerlendirme Sonucu
a. Programın MiAK Akreditasyon Koşulları’yla ilgili önemli görülen nitelikleri.
b. Programın MiAK Akreditasyon Koşulları konusundaki sorunları.
c. Ziyaret Takımı’nın Programın gelecekteki performansı konusundaki endişeleri.
d. Ziyaret Takımı’nın gelecek akreditasyon ziyaretleri için önerileri.                                 
Ekler
Ek 1. Ziyaret Takımı
Ek 2. İmzalar
Ek 3. Ziyaret Takımı Sonuç Raporu Akreditasyon Önerisi Üst Yazısı (Sonuç Raporu eki olarak rapordan ayrı olarak teslim edilecektir. Ek3 ayrı bir kılavuz olarak yayınlanmıştır.)

...