MiAK-MAK
Mimarlık Akreditasyon Kurulu

ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU 
AKREDİTASYON ÖNERİSİ ÜST YAZISI
(Ziyaret Takımı Başkanı’nın ve 2 Üye’nin akreditasyon kararına yönelik gerekçeli değerlendirme yapması ve MiAK-MAK’ta değerlendirilmek üzere akreditasyon kararını önermesi beklenir. Bu aşamada gözlemciler yer almaz.)
(Başlık sayfası)

Programın tam adı:
Programın bağlı olduğu kurumun ve fakültenin tam adı:
(Varsa) Programın önceki akreditasyon tarihi:
Başvuru tarihi:
Ziyaret tarihi:
Ek. 3 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Akreditasyon Önerisi Üst Yazısı (Ziyaret Takımı Başkanı’nın ve 2 Üye’nin akreditasyon kararına yönelik gerekçeli değerlendirme yapması ve MiAK-MAK’ta değerlendirilmek üzere akreditasyon kararını önermesi beklenir. Bu aşamada gözlemciler yer almaz.)

( ) Altı Yıllık Akreditasyon 
( ) Koşullu Altı Yıllık Akreditasyon
( ) Üç Yıllık Akreditasyon
( ) İki Yıllık Gözetimli Akreditasyon