MiAK-MAK

ZİYARET TAKIMI ÖNRAPOR KILAVUZU

Tarih

(Başlık sayfası)

Programın tam adı:
Programın bağlı olduğu kurumun ve fakültenin tam adı:
(Varsa) Programın önceki akreditasyon tarihi:
Başvuru tarihi:
Özdeğerlendirme Raporu Tarihi:

1. DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

2. Ziyaret öncesi Program’dan istenen ek bilgi

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
Bu bölümde Özdeğerlendirme Raporu’na ilişkin genel bir değerlendirme yazılır, eksik olan rapor bölümleri veya rapor içinde eksik bulunan maddeler, ilave bilgiye ihtiyaç duyulan, ifade eksikliği bulunan konular burada sıralanır ve aşağıdaki maddelerden biri işaretlenir.

Kabul
( ) Özdeğerlendirme Raporu kabul edilmiştir, Kurum Ziyaret Takvimi’nin düzenlenmelidir.      
( ) Özdeğerlendirme Raporu kabul edilmiştir, Kurum Ziyaret Takvimi’nin düzenlenmelidir, ancak ziyarete kadar tamamlanmak üzere Program’dan ek bilgi istenmektedir. 

Düzeltme
( )    Özdeğerlendirme Raporu eksik bulunduğu için MiAK-MAK’a iletilmek üzere ek bilgi istenmektedir. 

Red
( )    Özdeğerlendirme Raporu yetersiz ve/veya kabul edilmez bulunmuştur. İlgili Programın başvuru yılının Aralık sonuna kadar yeni Özdeğerlendirme Raporu hazırlaması veya Rapor’daki eksiklikleri tamamlaması gerekmektedir.

...