MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ, kısa adıyla MiAK, 10.09.2019 tarihi itibarıyla kurulmuştur. 2006-2019 tarihleri arasında “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” adıyla TMMOB Mimarlar Odası ile iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmüş olan 2019 itibariyle Dernek çatısı altında bağımsız yapısına kavuşmuştur.  

MiAK'ın temel amacı, mimarlık eğitimi programları için akreditasyon, dış kalite değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, mimarlık hizmetlerinin niteliğini artırarak toplumsal gönencin, doğal ve yapılı çevrenin kalitesinin geliştirilmesini amaçlar.    

MiAK mimarlık mesleğinin eğitim aracılığıyla gelişmesini sağlamayı ve eğitim ile ilgili resmî kurumlarla işbirliği yaparak ve öneriler geliştirerek, mimarlık eğitimini değerlendirmeyi ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmeyi amaçlar.    

MiAK üyelerinin, yönetim kadrosu, tüm kurullar ve takımlarının oluşumunda ve/veya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde eğitimci, akademisyen, öğrenci, mezun, işveren, meslek kuruluşu gibi paydaşların geniş temsiline yer vererek, kapsayıcılık ve katılımcılık sağlamayı amaçlar.    
MiAK kurumsal yapısı altında mimarlık programlarının yanı sıra tasarımla ilgili diğer eğitim programlarının da (iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama vb.) akreditasyonuna katkı sağlayarak, eğitimin kalitesini artırmayı amaçlar.    

MiAK’ın faaliyetleri aşağıdaki gibidir:   

  • Mimarlık eğitim programlarının akreditasyonuyla ilgili süreçler, koşullar,  kurumsal kalite politikası, ziyaret takımı rehberi vb. belgeler hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak,  
  • Mimarlık eğitimi veren kurumların başvurusu üzerine programları değerlendirmek, akredite etmek, 
  • Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,  
  • Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,  
  • Mimarlık programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak.