MiAK-MAK TAKVİMİ - 2024*
4 Eylül 2023 PROGRAM Niyet mektubunun MiAK-MAK’a teslimi
29 Eylül 2023 MiAK-MAK Niyet mektubuna cevabın olumlu/olumsuz PROGRAM'a bildirilmesi
16 Aralık 2023 MiAK-MAK PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
5 Nisan 2024 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun MiAK-MAK'a Teslimi
12 Nisan 2024 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Ekleri'nin son düzeltmesi ve MiAK'a bildirimi
29 Nisan 2024 MiAK-MAK Ziyaret Takımlarının oluşturulması, ilgili PROGRAM'dan onaylarının alınması
Mayıs 2024 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI
Mayıs 2024 MiAK-MAK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun ZT'na iletilmesi
Mayıs-Haziran 2024 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Haziran 2024 (Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun PROGRAM'a teslimi
Haziran-Temmuz 2024 PROGRAM Varsa- ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'ndaki eksikliklerin MiAK-MAK'a teslimi
Temmuz-Ağustos 2024 PROGRAM Ziyaret takvimi ve akışının MiAK-MAK'a bildirimi
11 Ekim 2024 PROGRAM YILLIK RAPOR'un MiAK-MAK'a Teslimi
Ekim-Kasım-Aralık 2024 ZİYARET TAKIMI PROGRAM Ziyareti
Ocak 2025 (Ziyaret tarihinden itibaren 1 ay içinde) ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Şubat 2025 (Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK Maddi hata sorgusu için ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun PROGRAM'a iletilmesi
Raporun bildiriminden itibaren 10 iş günü içinde PROGRAM MiAK-MAK'a maddi hata sorgusunun iletilmesi
Mart 2025 (ZT Sonuç Raporunun tesliminden itibaren 2 ay içinde) MiAK-MAK Akreditasyon Kararı'nın PROGRAM ve ZT'na bildirimi -dijital ortamda
Nisan 2025 (Dijital bildirimden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-
* 2024 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir. En geç tarihleri belirtmektedir.