MiAK-MAK TAKVİMİ - 2021*
19 Mart 2021 PROGRAM Niyet mektubunun MiAK-MAK’a teslimi
26 Mart 2021 MiAK-MAK Niyet mektubunun olumlu/olumsuz Program'a bildirimi
10 Nisan 2021 MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı
22 Nisan 2021 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Çalıştayı
22 Ekim 2021 PROGRAM Özdeğerlendirme Raporu'nun / Yıllık Rapor'un MiAK-MAK'a teslimi.
28 Ekim 2021 MiAK-MAK Ziyaret Takımlarının oluşturulması, ilgili Program'dan onayların alınması.
Aralık 2021 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Çalıştayı
Aralık 2021 MiAK-MAK Özdeğerlendirme Raporu'nun / Yıllık Rapor'un Ziyaret Takımı'na iletilmesi.
7 Ocak 2021 ZİYARET TAKIMI Ziyaret Takımı Önraporu'nun MiAK-MAK'a reslimi
7 Şubat 2021 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Önraporu'nun Program'a teslimi
28 Şubat 2022 PROGRAM Varsa - Özdeğerlendirme Raporu'ndaki eksiklerin MiAK-MAK'a teslimi
11 Mart 2022 PROGRAM ve ZİYARET TAKIMI Ziyaret takvimi ve akışının MiAK-MAK'a bildirimi
Nisan - Mayıs - Haziran, 2022 ZİYARET TAKIMI Program Ziyareti
Ziyaret tarihinden itibaren 1 ay içinde ZİYARET TAKIMI Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun MiAK-MAK'a teslimi
Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde MiAK-MAK Maddi hata sorgusu için Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun Program'a iletilmesi
Rapor'un bildiriminden itibaren 10 gün içinde PROGRAM MiAK-MAK'a maddi hata sorgusunun iletilmesi
Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun tesliminden itibaren 2 ay içinde MiAK-MAK Akreditasyon Kararı'nın Program ve Ziyaret Takımı'na bildirimi -dijital ortamda-
Dijital bildirimden itibaren 1 ay içinde MiAK-MAK Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-
* 2021 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir. En geç tarihleri belirtmektedir.