MiAK-MAK TAKVİMİ - 2022*
28 Şubat 2022 PROGRAM Niyet mektubunun MiAK-MAK'a teslimi.
25 Mart 2022 MiAK-MAK Niyet mektubunun olumlu/olumsuz Program'a bildirilmesi.
Nisan 2022 MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı
21 Ekim 2022 PROGRAM Özdeğerlendirme Raporu'nun / Yıllık Rapor'un MiAK-MAK'a teslimi
28 Ekim 2022 MiAK-MAK Ziyaret takımlarının oluşturulması, ilgili Program'dan onaylarının alınması
Kasım 2022 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Çalıştayı
Kasım 2022 MiAK-MAK Özdeğerlendirme Raporu'nun / Yıllık Rapor'un Ziyaret Takımı'na iletilmesi
Aralık 2022, Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde ZİYARET TAKIMI Ziyaret Takımı Önraporu'nun MiAK-MAK'a teslimi
30 Aralık 2022 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Önraporu'nun Program'a teslimi
20 Ocak 2023 PROGRAM Varsa - Özdeğerlendirme Raporu'ndaki eksiklerin MiAK-MAK'a teslimi
28 Şubat 2023 PROGRAM ve ZİYARET TAKIMI Ziyaret takvimi ve akışının MiAK-MAK'a bildirimi
Mart - Nisan - Mayıs , 2023 ZİYARET TAKIMI Program Ziyareti
Ziyaret tarihinden itibaren 1 ay içinde ZİYARET TAKIMI Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun MiAK-MAK'a teslimi
Raporun itibaren 1 ay içinde MiAK-MAK Maddi hata sorgusu için Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun Program'a iletilmesi
Raporun bildiriminden itibaren 10 iş günü içinde PROGRAM MiAK-MAK'a maddi hata sorgusunun iletilmesi
ZT Sonuç raporunun tesliminden itibaren 2 ay içinde MiAK-MAK Akreditasyon Kararı'nın Program ve Ziyaret Takımı'na bildirimi -dijital ortamda-
Dijital bildirimden itibaren 1 ay içinde MiAK-MAK Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-
* 2022 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir. En geç tarihleri belirtmektedir.