MiAK-MAK TAKVİMİ - 2023*
28 Mart 2023 PROGRAM Niyet mektubunun MiAK-MAK'a teslimi.
7 Nisan 2023 MiAK-MAK Niyet mektubunun olumlu/olumsuz Program'a bildirilmesi.
Nisan 2023 MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı
13 Ekim 2023 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun / YILLIK RAPOR'un MiAK-MAK'a Teslimi
20 Ekim 2023 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Ekleri'nin son düzeltmesi ve MiAK'a bildirimi
27 Ekim 2023 MiAK-MAK Ziyaret Takımlarının oluşturulması, ilgili PROGRAM'dan onaylarının alınması
Kasım 2023 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI
Kasım 2023 MiAK-MAK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun / YILLIK RAPOR'un ZT'na iletilmesi
Aralık 2023 Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Aralık 2023 - Ocak 2024 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun PROGRAM'a teslimi
Ocak - Şubat 2024 PROGRAM Varsa- ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'ndaki eksikliklerin MiAK-MAK'a teslimi
Şubat 2024 PROGRAM Ziyaret takvimi ve akışının MiAK-MAK'a bildirimi
Nisan-Mayıs-Haziran 2024 ZİYARET TAKIMI PROGRAM Ziyareti
Ziyaret tarihinden itibaren 1 ay içinde ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde MiAK-MAK Maddi hata sorgusu için ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun PROGRAM'a iletilmesi
Raporun bildiriminden itibaren 10 iş günü içinde PROGRAM MiAK-MAK'a maddi hata sorgusunun iletilmesi
ZT Sonuç Raporunun tesliminden itibaren 2 ay içinde MiAK-MAK Akreditasyon Kararı'nın PROGRAM ve ZT'na bildirimi -dijital ortamda-
Dijital bildirimden itibaren 1 ay içinde MiAK-MAK Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-
* 2023 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir. En geç tarihleri belirtmektedir.