MiAK-MAK TAKVİMİ - 2025*
6 Temmuz 2024 MiAK-MAK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Çalıştayı
2 Eylül 2024 PROGRAM Niyet mektubunun MiAK-MAK’a teslimi
27 Eylül 2024 MiAK-MAK Niyet mektubuna cevabın olumlu/olumsuz PROGRAM'a bildirilmesi
Ekim 2024 MiAK-MAK PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
11 Ekim 2024 PROGRAM YILLIK RAPOR'un MiAK-MAK'a Teslimi
3 Ocak 2025 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun teslimi
10 Ocak 2025 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Eklerinin son düzeltmesi ve MiAK'a bildirimi
Şubat 2025 MiAK-MAK Ziyaret Takımlarının oluşturulması, ilgili PROGRAM'dan onaylarının alınması
Şubat 2025 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI ve ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun ZT iletilmesi
Mart 2025 ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Mart 2025 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun PROGRAM'a teslimi
Nisan 2025 PROGRAM Varsa- ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'ndaki eksikliklerin MiAK-MAK'a teslimi
Nisan 2025 PROGRAM ve ZİYARET TAKIMI Ziyaret takvimi ve akışının MiAK-MAK'a bildirimi
Mayıs-Haziran 2025 ZİYARET TAKIMI PROGRAM Ziyareti
Haziran-Temmuz 2025 (Ziyaret tarihinden itibaren 1 ay içinde) ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Temmuz-Ağustos 2025 (Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK Maddi hata sorgusu için ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun PROGRAM'a iletilmesi
Raporun bildiriminden itibaren 10 iş günü içinde PROGRAM MiAK-MAK'a maddi hata sorgusunun iletilmesi
2025, Ağustos-Eylül (ZT Sonuç Raporunun tesliminden itibaren 1-2 ay içinde) MiAK-MAK Akreditasyon Kararı'nın PROGRAM ve ZT'na bildirimi -dijital ortamda-
2025, Eylül-Ekim (Dijital bildirimden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-
* 2025 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir. En geç tarihleri belirtmektedir.