MiAK-MAK TAKVİMİ - 2026*
Eylül 2025 MiAK-MAK Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Çalıştayı
Ekim 2025 PROGRAM YILLIK RAPOR'un MiAK-MAK'a Teslimi
2 Şubat 2026 PROGRAM Niyet mektubunun MiAK-MAK’a teslimi
Şubat 2026 MiAK-MAK Niyet mektubuna cevabın olumlu/olumsuz PROGRAM'a bildirilmesi
Mart 2026 MiAK-MAK PROGRAM BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
Nisan 2026 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun teslimi
Nisan 2026 PROGRAM ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Eklerinin son düzeltmesi ve MiAK'a bildirimi
Mayıs 2026 MiAK-MAK Ziyaret Takımlarının oluşturulması, ilgili PROGRAM'dan onaylarının alınması
Mayıs 2026 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÇALIŞTAYI ve ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'nun ZT iletilmesi
Haziran 2026 ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Haziran-Temmuz 2026 MiAK-MAK ZİYARET TAKIMI ÖNRAPORU'nun PROGRAM'a teslimi
Temmuz 2026 PROGRAM Varsa- ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU'ndaki eksikliklerin MiAK-MAK'a teslimi
Temmuz-Ağustos 2026 PROGRAM ve ZİYARET TAKIMI Ziyaret takvimi ve akışının MiAK-MAK'a bildirimi
Eylül-Ekim-Kasım 2026 ZİYARET TAKIMI PROGRAM Ziyareti
Kasım-Aralık 2026 (Ziyaret tarihinden itibaren 1 ay içinde) ZİYARET TAKIMI ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun MiAK-MAK'a teslimi
Kasım-Aralık 2026 ve Ocak 2027 (Raporun tesliminden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK Maddi hata sorgusu için ZİYARET TAKIMI SONUÇ RAPORU'nun PROGRAM'a iletilmesi
Raporun bildiriminden itibaren 10 iş günü içinde PROGRAM MiAK-MAK'a maddi hata sorgusunun iletilmesi
Aralık 2026 ve Ocak-Şubat 2027 (ZT Sonuç Raporunun tesliminden itibaren 1-2 ay içinde) MiAK-MAK Akreditasyon Kararı'nın PROGRAM ve ZT'na bildirimi -dijital ortamda-
Ocak-Şubat 2027 (Dijital bildirimden itibaren 1 ay içinde) MiAK-MAK Akreditasyon Belgesi'nin PROGRAM'a teslimi -ıslak imzalı-
* 2026 yılında başvuru yapan Programlar için geçerlidir. En geç tarihleri belirtmektedir.