MiAK’ın Misyonu; Ulusal mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesinde öncü kurum olmaktır. Üyelerinin, yönetim kadrosu, tüm kurullar ve takımlarının oluşumunda ve/veya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde eğitimci, akademisyen, öğrenci, mezun, işveren, meslek kuruluşu gibi paydaşların geniş temsiline yer vererek, stratejik olarak kapsayıcılık ve katılımcılık sağlar.  

MiAK’ın Vizyonu; Mimarlık eğitimi programları için akreditasyon, dış kalite değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak; Mimarlık hizmetlerinin niteliğini artırarak toplumsal gönencin, doğal ve yapılı çevrenin kalitesinin geliştirmesine destek vermek; Mimarlık mesleğinin eğitim aracılığıyla gelişmesini sağlamak; eğitim ile ilgili resmî kurumlarla işbirliği yaparak ve öneriler geliştirerek, mimarlık eğitimini değerlendirmeyi ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmek olarak tanımlanmaktadır.