MiAK-MAK KALİTE GÜVENCE BELGESİ (15.02.2021 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.)    

Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK)’nun temel amacı mimarlık eğitiminin niteliğini ve yetkinliğini sürekli değerlendirerek gelişimine katkıda bulunmaktır. Böylece, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek çevreleri üretebilen kaliteli eğitim almış donanımlı mimarların yetiştirilmesini hedeflemektedir.    

Hizmet odaklı: Mimarlık eğitim programlarının akreditasyonu, ister eğitim kurumunun kendisi tarafından gönüllü olarak talep edilmiş, isterse yetkili kuruluşlar tarafından zorunlu tutulmuş olsun, toplum yararı açısından, öncelikle eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezun olanların edindiği standartların, yetkin bir mesleki pratik için gereken tasarım, teknik ve mesleki becerilerin ve kazanılan etik formasyonun yeterli olmasını garanti altına almayı amaçlar.    

Standartlar ve esneklik: MiAK-MAK’ın akreditasyon politikasının ilkesi, bir yandan kendi bağımsız standartlarını güvence altına alırken, bir yandan da farklı yaklaşımlarda esnekliği sağlamak ve gerek eğitimde gerekse akreditasyon sürecinde yüksek standartları hedeflemek ve bu standartları sürekli kılmaktır.    

Yetkinlik: MiAK-MAK Üyelerinin, eğitim ve deneyim açısından yeterli niteliklere sahip olması; mimari tasarım, meslek pratiği ve eğitimi konularında deneyimli ve meslek etiği değerlerini sahiplenen kişiler olmaları benimsenir. Akreditasyonun mimarlık mesleğinde belirli konumları olan kişiler tarafından yapılması, objektif bir değerlendirmenin, mimarlığa geniş ve kapsamlı bir açıdan bakılmasını sağlayacaktır. Akreditasyon süreçlerinde görev alacak olanların, eğitimleri ve deneyimleri itibarıyla, Mimarlık Programlarını değerlendirmek ve bu Programların yönlendirilmesi veya üzerlerinde değişiklikler yapılmasına ilişkin tavsiyelerde bulunmak konusunda yetkin kişiler olmasına öncelikli önem verilmektedir.      

Etik davranış: MiAK-MAK Üyeleri ve süreçlerde gönüllü olarak görev alanlar sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Etik kurallar çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergilemeyi ilke edinmişlerdir.     

Şeffaflık ve Hesap verebilme: MiAK-MAK, Program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm çalışmaları hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşımaktadır.