MiAK-MAK ÜYESİ SEÇİM İLKELERİ (2020) (11.11.2020 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.) 

1. MiAK-MAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) Üyelik Koşulları: Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri, mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi çalışmalarında en az 15 yıl deneyimli Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri (fiili veya emekli) arasından belirlenir.

2. Adaylık Koşulları: Adayların herhangi bir akademik yönetim görevinde bulunmamaları gerekir. Akademik yönetim görevi, rektörlük ve rektör yardımcılığı, dekanlık ve dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı görevlerini kapsar.

3. Aday Gösterme: MiAK-MAK’da görev süresi bitecek üye/üyeler, görev süresi bitiminden bir önceki MOBBİG toplantısında, MOBBİG Dönem Başkanı tarafından duyurulur ve aday gösterme süreci başlar. Adaylık önerisi, MOBBİG üyesi bölüm başkanları tarafından yapılır. MOBBİG üyesi Bölüm Başkanları, adaylarını MOBBİG Dönem Başkanı’na, ilgili MOBBİG’ toplantısının seçim oturumu başlamasına kadar yazılı olarak iletirler.

4. Seçim Yöntemi
  • Seçim Sandık Kurulu oluşumu: “Seçim Sandık Kurulu”, MOBBİG toplantısına katılan Bölüm Başkanlarının teklif ettiği adaylar arasından, açık oyla belirlenen üç (3) MOBBİG katılımcısından oluşur.   Seçim Sandık Kurulu, üç üyesinden birini “Seçim Sandık Kurulu Başkanı” olarak belirler
  • Seçimde oy kullanacaklar, MOBBİG’in seçim yapılacak dönem toplantısına katılan MOBBİG üyesi Bölüm Başkanları ve Bölüm Başkanı’nın katılmadığı durumda ilgili bölümü temsil eden kişilerdir. Her bölümün yalnız bir oy hakkı vardır.
  • Seçim Sandık Kurulu, oy kullanacakların listesini (sayı, ad ve kurum) yazılı olarak oluşturur.
  • MOBBİG Dönem Başkanı, aday listesini, Seçim Sandık Kurulu Başkanı’na verir.
  • Seçim Sandık Kurulu Başkanı, Madde 3 bağlamında MOBBİG Dönem Başkanı’nın listesindeki adayları, seçimde oy kullanacak MOBBİG üyelerine sözlü olarak iletir.
  • Seçim Sandık Kurulu Başkanı, oy vereceklere, Madde 1 ve Madde 2 bağlamında adaylara ilişkin itirazların bulunup bulunmadığı sorar. Adayların adaylıklarına karşı görüş olması durumunda son karar “oy kullanacaklar” tarafından belirlenir.
  • Seçim, gizli oy ve açık sayımla yapılır. Adaylar, aldıkları oya göre sıralanır. Sıralama Seçim Sandık Kurulu tarafından tutanakla saptanır.
  • Sıralama ve seçilen Aday/Adaylar, Seçim Sandık Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak ilan edilir. 
5. Seçim Sonucunun MiAK’a Bildirilmesi: MOBBİG Dönem Başkanı, seçim sonucu belirlenen MiAK-MAK üyesinin/üyelerinin isimlerini MiAK’a iletir.

6. Üyelerinin Görev Süresi: MiAK-MAK üyelerinin görev süresi “MiAK-MAK Çalışma Esasları (2020) Madde-4.2.c” gereği iki yıldır. 

7. Üyelerinin Seçim Zamanı: Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nda iki yıllık görev süresi bitecek üye/üyeler için, görev süresi bitiminde MOBBİG toplantısının ilgili oturumunda bu seçim ilkeleri çerçevesinde seçim yapılır. Mimarlık Akreditasyon Kurulu’ndaki üyeliğinden görev süresi bitmeden ayrılan veya adaylık koşulları (Madde 1 ve Madde 2) değişen üye/üyeler için, bir sonraki MOBBİG toplantısının ilgili oturumunda bu seçim ilkeleri çerçevesinde eksilen üye sayısı bağlamında seçim yapılır.