MiAK ve MiAK-MAK SÜREÇLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

ZİYARET TAKIMLARINDAN GELEN SORULAR

Ziyaret Takımı’nın görevi nelerdir?
Ziyaret Takımı Başkanı ve üyeleri, özdeğerlendirme raporunu incelemek, ziyareti gerçekleştirerek kurumu MiAK-MAK koşul ve süreçlerine uygun şekilde değerlendirmek ve akreditasyon önerisi sunmakla yükümlüdür. 

Ziyaret Takımı Başkanı’nın görevi nedir?
ZT Başkanı, MiAK-MAK ile ZT arasında iletişimi sağlar, ZT’nın işleyişini yürütür. Önrapor hazırlanması sırasında, Uzaktan Erişim Klasörü açıldıktan sonra ve Sonuç Raporu hazırlanması aşamasında ziyaret takımı ile gerekli iletişimi sağlar, toplantıları yapar, ziyaret sırasında görev dağılımını planlar. 
Ziyareti tamamlar ve ziyaret sonrasında 1 hafta içerisinde akreditasyon kararını içermeyen taslak raporu ve 1 ay içerisinde tamamlanmış sonuç raporunu ve akreditasyon kararı önerisini MiAK’a iletir.

Ziyaret Takımı Gözlemcilerinin görevi nedir?
Gözlemciler tüm değerlendirme toplantılarına katılırlar, raporlarda ve ziyaret sırasında takım üyesi olarak katkı verilirler. Resmi sonuç raporunda imzaları bulunur ancak kararların alınmasında oy hakları ve akreditasyon önerisi kararında imzaları bulunmaz.(Bknz: MiAK Sonuç Raporu Kılavuzu ve MiAK Sonuç Raporu Kılavuzu Ek3). 

MiAK Gözlemcisi’nin görevi nedir?
MiAK Gözlemcisi’nin MiAK belge ve süreçlerine uygunluğu açısından süreci takip etmesi beklenir ve süreç boyunca MiAK-MAK belgelerine aykırı bir eylem gözlemlemesi durumunda MiAK ile iletişime geçer. Takım üyesi olarak rapora katkı sağlar ve destek olur.MiAK Öğrenci Gözlemcisi mimarlık eğitiminin temel bir bileşeni olarak, öğrenci bakış açısıyla süreci takip eder, rapora katkı sağlar ve ziyaret sırasında öğrencilerle iletişimde görev alır.

Kurum Gözlemcisi nasıl seçilmelidir ve görevi nedir?
Kurum Gözlemcisi olarak önerilecek kişinin Programın mezunu, öğrencisi, öğretim görevlisi veya yöneticisi olarak ilişkisi olmamasına dikkat edilmesini, tercihen Kurum ve/veya Fakülte dışından ama kurumunuzu iyi tanıyan ve/veya akreditasyon deneyimi bulunan isimlerden seçilmesi beklenmektedir.
Kurum Gözlemcisinin programı tanıması, gerektiğinde programa dair bilgileri ZT’na aktarması, ZT’nın program raporlarını, belgelerini anlamasında ve ziyaret sırasında kolaylaştırıcı rol üstlenmesi önerilmektedir. Bunların dışında ZT sonuç raporuna diğer takım üyeleri gibi katkı vermekte ve takımın bir parçası konumundadır. 

Ziyaret Takımı eğitimleri ne zaman ve nasıl olmaktadır?
Ziyaret Takımı eğitimleri her sene MiAK-MAK Takvimi’ne uygun olarak çevrimiçi olarak MiAK-MAK sunumu ve soru cevap şeklinde yapılmaktadır. Güncel Ziyaret Takımları ve Ziyaret Takımı’nda yer almak isteyen adaylar katılmaktadır.

Ziyaret Takımı Üyeleri kurum ziyaretleri sırasında izinli mi olacaklar?
Ziyaret Takımı’nda görev alan üye ve gözlemciler, ziyaret tarihi netleştikten sonra MiAK tarafından hazırlanan ve takım üyesinin bölüm başkanlığına hitaben yazılmış bir görevlendirme isteği resmi yazısı maili alacaklardır. MiAK ricası ile bölüm başkanlıkları takım üyelerini görevlendirmektedirler.