MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ (MiAK)
AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU
Kurum Logosu Ekle
KURUM BİLGİLERİ:
Kurum Adı:
Program Adı:
Program Dili:
Diğer:
Programın Mevcut Ders Müfredatının Kaç Yıldır Sürdürülmekte Olduğu:
Programın Mezun Vermiş Olduğu İlk Yıl: Programın Mezun Sayısı:
Akreditasyon Başvurusu Kategorisi:
PROGRAM SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ad: Soyad:
Titri:
Görev:
GSM No: İş Telefonu:
E-Posta (Okul): E-Posta (cc):
Okul Adresi:
DEKANLIK veya REKTÖRLÜK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ad: Soyad:
Titri:
Görev:
GSM No: İş Telefonu:
E-Posta (Okul): E-Posta (cc):
Okul Adresi:
MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ tüzüğü ve ilgili kılavuz belgelerde tanımlanmış görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi taahhüt eder, aşağıda belirtilen kanıt belgeler ile akreditasyon başvurumuzun kabul edilmesini arz ederiz.