MiAK-MAK (MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU)   

Mimarlık eğitiminin akreditasyon koşullarının belirlenmesi ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olan MiAK-MAK’ın üyeleri, en az 15 yıl deneyim sahibi olan mimarlık bölümü öğretim üyeleri ve en az 15 yıl deneyimli mimarlar arasından belirlenir.   

MiAK-MAK; yedi (7) üyeden oluşur. 5 üye Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları tarafından önerilen adaylar arasından Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) toplantılarında seçilen; diğer iki üye ise TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen isimler arasından belirlenir. MiAK-MAK üyelerinin görev süreleri iki yıldır.   

MiAK-MAK üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler. Başkan, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nu temsil etmek, gerekli gördüğünde olağanüstü toplantıya çağırmak, Kurul’un düzenli, uyumlu ve hukuka uygun çalışmasını sağlamak ve MiAK-MAK ile Dernek Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı Kurul yönetimini Başkan adına yürütür. Yılda en az 4 kez toplanır. MiAK-MAK, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğuyla karar verir.