MiAK-MAK DANIŞMA KURULU ÜYELERİ    

ECZAKDER Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Derneği 
MİDEKON Mimarlık Dekanları Konseyi 
MİV Mimarlık Vakfı 
TMMOB MO Mim.Ar Mimarlar Odası Mimarlık Araştırmaları Merkezi 
TMMOB MO MiMeKK Mimarlar Odası Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu 
TMMOB MO SMGM Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi 
MOBBİG Düzenleme Komitesi 
MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
TEPDAD Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu 
HAYDAR KARABEY 
YILMAZ DEĞER 
ALİŞAN ÇIRAKOĞLU